OLEXŮV MEMORIÁL

Turnaj pořádá ŠK Lokomotiva Brno jako vánoční turnaje od roku 1976. Během 30 let získávalo první zkušenosti, resp. kandidátské tituly v Olexových memoriálech 8 budoucích mezinárodních mistrů (Pavel Zpěvák, Pavel David, Robert Tibenský, Zdeněk Beil, Jan Sosna, Petr Velička, Martin Mrva, Petr Pisk) a 6 velmistrů (Pavel Blatný, Petr Hába, Vlastimil Babula, Tomáš Polák, Bartosz Socko – Polsko, Radek Kalod). Nejčastějším účastníkem byl Stanislav Věchet (hrál 28x, chyběl jen ve 2. a 11. ročníku)!! Nejvíce účastníků měl 10. ročník (385), nejméně (asi) 18. (15 v hlavní skup.). Hráli šachisté z 11 zemí - ČSSR, NDR, Polska, SSSR, Rumunska, Maďarska, Jugoslávie, Angoly, Bulharska, Slovenska a Rakouska. Od 12. ročníku se hraje švýcarským systémem v jedné nebo 2 skupinách, předtím v uzavřených skupinách.


  2012

Olexův memoriál   (propozice)      výsledky a pořadí  (partie)    


Přehled vítězů Olexova memoriálu

      2011 - Šnorek Milan
      2010 - Kratochvíl Karel
      2009 - Kredl Karel
      2008 - Urbanec Ladislav
      2007 – Smištík Milan
      2006 – Malinovský Karel
      2005 – Andonov Bogomil (Bulharsko – mistrovský), Karel Malinovský (Open FIDE).
      2004 – Vymazal Bronislav
      2003 – Smištík Milan
      2002 – Holemář David
      2001 – Kulhánek Tomáš
      2000 – Vyskočil Neklan
      1999 – Holemář David
      1998 – Urbanec Ladislav
      1997 – Řehůřek Lukáš
      1996 – Siekaniec Jan (Polsko)
      1995 – Felix Václav
      1994 – Mlýnek Petr
      1993 – Vyskočil Neklan
      1992 – Kislov Michail (Rusko)
      1991 – Víšek Pavel
      1990 – Markovič Zoran (Jugoslávie)
      1989 – Polák Tomáš
      1988 – Mudrák Josef (mistrovský), Bzowski Blazej (kandidátský)
      1987 – Jaworski Miroslaw (Polsko)
      1986 – Volkmer Andreas (NDR), Mudrák Josef, Gieritz Dietmar (NDR), Velička Petr (3 kandidát.turnaje)
      1985 – Zpěvák Pavel, Fiřt Stanislav, Sandien Michael (NDR), Domosud Miroslaw (Polsko), Volkmer Andreas (NDR) – 5 kandidátských turnajů
      1984 – Kleinke (NDR), Leitl Miroslav, Mališ Jiří, Široký Mojmír (4 kandidátské turnaje)
      1983 – David Pavel (mistrovský), Mrva Martin, Šimek, Beroun Libor (3 kandidátské turnaje)
      1982 – David Pavel (mistrovský), Vykydal František, Dunay Gejza, Vávra Pavel (3 kandidátské turnaje)
      1981 – Kislov Michail (mistrovský), Zpěvák Pavel, David Pavel, Kislov Sergej (3 kandidátské turnaje)
      1980 – Blatný František, Popela Pavel, Tibenský Robert (3 kandidátské turnaje)
      1979 – Vavruška Antonín, Věchet Stanislav, Červenka Imrich (3 kandidátské turnaje)
      1978 – Zpěvák Pavel, Vrána František (2 kandidátské turnaje)
      1977 – Janák Jaroslav
      1976 – Věchet Stanislav


Anekdota o Olexovi

K rochádě se pojí mnoho legračních šachových historek. Holandský šachový novinář a sběratel šachových kuriozit a rekordů Tim Krabbé věnoval dokonce rochádě celou knížku! Ze své vlastní praxe si vzpomínám na jeden komický případ. Stal se v mé bleskové partii s mistrem Vilémem Olexou. Škoda, že tato partie nebyla zapsána, jistě by se dostala do Guinessovy knihy rekordů! Mistr Olexa měl černé a bránil se lstivě mým útokům. Nejprve provedl malou rochádu, pak se vrátil králem na e8 a když mu hrozil mat, udělal velkou rochádu. No dobře, povídám si, stojím tak dobře, že budu matit na dámském křídle. A Olexův král se po útěku ocitl zase na e8 a jeho dámská věž na h8. A když měl již, již zahynout - udělal mistr Olexa - třetí rochádu v jediné partii! To jsem již nevydržel a upozornil ho na nemožný tah. Olexa se s úsměvem vzdal a jeden z šokovaných diváků podotkl, že vlastně mohl reklamovat remízu "trojím opakováním tahů"!!

(Jan Kalendovský)

Podrobnější výsledky

          (2011 - výsledky)  (partie)  fotogalerie

          (2010 - výsledky A turnaje)  (partie)  (výsledky B turnaje)  (fotogalerie)

          (2009 - výsledky A turnaje)  (partie)  (výsledky B turnaje)  (fotogalerie)

          (2008 - výsledky A turnaje)  (partie)  (výsledky B turnaje)  turnajový bulletin  (fotogalerie)

          (2007) - A turnaj  partie A turnaje    B turnaj    fotografie z turnajů

          (2006)   fotografie

          (2005)

          (2004)

          (2003)

          (2002)

          (2001)

          (2000)

          (1999)

          (1998)

          (1997)

          (1996)