Informace o členských příspěvcích

Minimální výše členských příspěvků na rok 2014:
  • dospělí výdělečně činní 1200,-Kč
  • ostatní dospělí nevýdělečně činní 600,-Kč
  • mládež do 18 let (= nar. 1996 a ml.) při první registraci (= noví členové) 300,-Kč
  • mládež do 18 let (= nar. 1996 a ml.) při druhé a další registraci 600,-Kč
  • žáci navštěvující tréninky v klubu platí poplatek navýšený o příspěvek na klubovnu a odměnu trenéra.

Příspěvky nutno uhradit pokladníkovi klubu nebo kapitánovi družstva do 20.ledna 2014. Po tomto termínu se částka zvyšuje o 90 Kč. Nebude-li zaplaceno ani do 30.ledna 2014, pak za takového hráče nebudou uhrazeny příspěvky šachovému svazu a dotyčný se nebude moci účastnit mistrovských soutěží družstev.


Příspěvky je též možno uhradit na účet klubu 2500407586/2010 (pozor, změna). Jako variabilní symbol se uvede číslo složené z data narození ve formátu den, měsíc, rok (např. hráč narozený 1. května 1975 uveden 01051975). Dále je nutno poslat o platbě informaci emailem správci účtu, aby bylo možno platbu na účtu identifikovat.


Pokladníkem je od 1.1.2012 paní Holzmannová. Příspěvky v hotovosti plaťte v bufetu.

     Přehled členů, kteří zatím uhradili čl.příspěvky na rok 2014

Baťa Jiří
Jelínek Vít
Kureš Michael
Mazanec Jan
Mazanec Karel
Perutka Tomáš
Sedláček David
Vachek Jiří